English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 19-03-2018 14:02 EUROPE CHALLENGE - wzmacnianie integracji europejskiej

  Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku uzyskało dofinansowanie z funduszy Powiatu Lęborskiego na realizację projektu „EUROPE CHALLENGE-wzmacnianie integracji europejskiej”.  

 2. 06-03-2018 14:39 Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza na szkolenie „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 14 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali 108, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Szkolenie poprowadzi Marta Makuch.

 3. 05-03-2018 11:31 V nabór na scieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych - OWES

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza V nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 4. 02-03-2018 13:35 Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.  

 5. 27-02-2018 09:35 Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 6. 21-02-2018 10:03 Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

 7. 20-02-2018 09:58 Warsztaty: Mobbing i dyskryminacja w pracy ...

  Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens: "Mobbing i dyskryminacja w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania" 17-18 marca 2018 r. - Gdańsk

 8. 19-02-2018 13:50 IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” – zapraszamy do udziału!

  Jesteście zaangażowani w życie społeczności lokalnej?
  Macie mnóstwo pomysłów na zmiany w swoim otoczeniu?
  Chcecie działać, jednak brak Wam finansowego wsparcia?
  Program grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy” jest dla Was!

 9. 14-02-2018 11:05 Biuletyn Informacyjny OWES - luty 2018

 10. 12-02-2018 08:38 OWES w lokalnej telewizji

 11. 07-02-2018 19:32 Bezpłatne wsparcie dla NGO - Centrum Organizacji Pozarządowych

  Od 2 stycznia 2018 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Lęborka zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.  

 12. 06-02-2018 10:31 IV nabór na wsparcie finansowe

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje o naborze wniosków na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej...
   

Facebook