English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Bezpłatne szkolenie pt.: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej".

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego

na bezpłatne szkolenie pt.:

„Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”

Szkolenie odbędzie się 23.02.2021, w formule online

w godzinach od 8:30 do 15:30

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do nowego PZP
  2. Polityka zakupowa Państwa
  3. Komisje przetargowe – konflikt interesów, moment składania oświadczeń
  4. Planowanie postępowań
  5. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego
  6. Tryb podstawowy – nowość likwidująca min. przetarg nieograniczony
  7. Elektronizacja
  8. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
  10. Przykład przygotowania dokumentacji przetargowej

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie  uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną w linku poniżej do dnia 19.02.2021r.

Link zgłoszeniowy: https://forms.gle/vAGdLWJdf6kt3rt48

 

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

                                                                                                                    

Facebook