English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł 
(wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 2018.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 15 lipca 2018.

W ramach niniejszego konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!
 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września do 15 grudnia 2018.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

Szczegóły w regulaminie konkursu - do pobrania poniżej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z właściwym Operatorem Funduszu!

Przypominamy także o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

 

Facebook