English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO  na wybór wykonawcy projektu technologicznego lokalu przy ul. Staromiejskiej 7a  w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

Facebook