English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” – zapraszamy do udziału!

 Weźcie udział w programie „Decydujesz, pomagamy” i zdobądźcie granty o łącznej sumie 1 125 000 złotych! W tej edycji w każdym z mikroregionów do zdobycia będą trzy granty w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych na realizację działań społecznych.

Jak zdobyć grant?
Od 19 lutego do 30 marca 2018 roku aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://tesco.pl/pomagamy

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Listę projektów ogłosimy 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu.


Czego mogą dotyczyć inicjatywy?
Działania mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które chcielibyście zwrócić uwagę. Dotychczas Tesco wsparło ponad 400 lokalnych inicjatyw, przekazując 2,15 mln złotych organizacjom społecznym. Przykłady projektów znajdują się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy
 
W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” do organizacji społecznych w województwie pomorskim trafiły granty o łącznej puli 115000 złotych. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 23 projekty, wpływające na modernizację lokalnego otoczenia.
 

 

Facebook