English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Jesteśmy już po podpisywaniu umów, czas na realizację!

17 października w Lęborku odbyło się uroczyste podpisywanie umów z Funduszu Akumulatro Społeczny oraz szkolenie z zasad rozliczania przyznanych grantów. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Rozdaliśmy łącznie w 2017 roku 82 740 zł, w tym 72 240,00 zł z Akumulatora Społecznego oraz 10500,00 zł z JST

- Starostwo Powiatowe w Lęborku - 2500 zł,

- Gmina Cewice – 2000 zł,

- Gmina Miasto Lębork – 3000,00 zł

- Farm Frites Poland 3000,00 zł

ZŁOŻONO 106 WNIOSKÓW
W TYM 47 WNIOSKI OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

 

 

 

 

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli grup i organizacji, które z Funduszu Akumulator Społeczny otrzymały dofinansowanie w latach poprzednich i z chęcią opowiedziały jak wpłynęło to na zmiany w ich otoczeniu i aktywzizację grup odbiorców.

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim był obecny na spotkaniu. Na spotkaniu nie zabrakło informatorki Marty Wolff, która zachęcała do skorzystania z oferty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

 

 

 

Facebook