English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27.06.2018r. w pierwszym terminie o godzinie 12.00, natomiast w drugim o godz. 12.15  przy ul. Warszawskiej 17 w Lęborku.

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie spotkania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Podjęcie uchwał ws. uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie spotkania.

Jednocześnie informujemy o możliwości uregulowania składek członkowskich podczas Walnego Zebrania.

 

Z wyrazami szacunku,

Alina Fegler-Kotkiewicz

Prezes Zarządu

 

 

Facebook