English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Jednocześcnie w imieniu Burmistrza Miasta Lęborka serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące wyboru członków komisji konkursowych.

Program spotkania:

  • o godz. 15.30 przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniujących oferty na zadania publiczne miasta Lęborka przewidziane do realizacji w 2018 roku:
  • o godz. 16.00 bezpłatne szkolenie pt. “Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego – pisanie wniosków o dotację”, którego organizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku;

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 listopada 2017 r., - drogą mailową na adres: magdalena.pipka@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 728 945 959.

 

Facebook