English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Ostatnie wolne miejsca "Nowy wzór oferty..-pisanie wniosków o dotację"

  Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Lębork na wybory do komisji konkursowych

oraz

na bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych pt.:

"Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację"

Spotkanie odbędzie się 27.11.2017r. w godzinach – 15:30 - 19:00

w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

 

Program spotkania obejmuje:

- przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniujących oferty na zadania publiczne miasta Lęborka przewidziane do realizacji w 2018 rok

- szkolenie pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację"

 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.11.2017r., potwierdzając swoją obecność drogą mailową na adres: magdalena.pipka@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem: 728 945 959.

 

Szkolenie poprowadzi Tomasz Keler z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lęborka.

 

Facebook