English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Porozumienie na rzecz CIS w Lęborku

Stowarzyszenie EDUQ  zawiązało partnerstwo z Miastem Lębork oraz Farm Frites Poland na rzecz realizacji projektu w ramach Centrum Integracji Społecznej w Lęborku – Warsztat Gastronomiczny.

Stowarzyszenie EDUQ jako lider razem z partnerami Gminą Miasto Lębork i Farm Frites Poland pozyskało dofinansowanie na powyższy projekt w  ramach III edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju którego Partnerem Generalnym jest Grupa LOTOS S.A., zaś Partnerem jest POLPHARMA S.A.

Celem j inicjatywy jest utworzenie warsztatu gastronomicznego w Centrum Integracji Społecznej w Lęborku, które powstało przy Stowarzyszeniu EDUQ. Owocem współpracy międzysektorowej jest warsztat gastronomiczny. Miasto Lębork jako partner zapewnia lokal gdzie stworzone zostanie miejsce pracy dla uczestników CISu, a współpraca z Farm Frites Poland pozwoli na dodatkowe działania, mianowicie na przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów: (np.: zasady prawidłowego i zdrowego żywieni; wspólne gotowanie; planowanie posiłków; bilansowanie diety) dla całych rodzin.

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna (tworzona na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym), którą może utworzyć samorząd lub organizacja pozarządowa i która służy reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy).

Facebook