English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Rozeznanie rynku na dostawę wyposażenia w sprzęt gastronomiczny kuchni centralnej przy Stowarzyszeniu EDUQ

Rozeznanie rynku

na dostawę wyposażenia  w  sprzęt  gastronomiczny  kuchni  centralnej  przy  Stowarzyszeniu  EDUQ

w  ramach  projektu  „Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  subregionie  słupskim”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego    na  lata  2014-2020

Termin składania ofert:  do 26.06.2018

Oferty można przysyłać:

  • e-mailem na adres: eduq.biuro@gmail.com,
  • pocztą na adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia)
  • dostarczyć osobiście pod adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork.

Szczegóły rozeznania w załączniku. 

Facebook