English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Spotkanie informacyjne !!!

Szanowni Państwo,

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada środki finansowe w formie:

- dotacji inwestycyjnej 22.500 zł/stanowisko pracy,

- wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów działalności gospodarczej: 6 miesięcy x 1500 złotych/stanowisko pracy

- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej.

Zapewniamy opiekę profesjonalistów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sferze ekonomii społecznej oraz przygotowania dokumentów na uzyskanie dotacji w OWES.

O szczegółach dowiecie się Państwo na spotkaniu informacyjnym w dniu 01 lipca 2020 o godzinie 10.00 w  Klubie Osiedlowym "Baza" w Lęborku przy ul. Łokietka 5

Zapraszamy:

- osoby planujące podjąć działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników z tzw. wykluczenia społecznego (m.in. osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, korzystające z pomocy opieki społecznej)

- istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne, Spółki z.o.o. non profit) planujące rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie potrwa do godziny czasu.

Do zobaczenia!

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Facebook