English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

VI nabór na wsparcie finansowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, przesłania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami  w ramach VI rundy konkursowej będą przyjmowane poprzez portal WITKAC.PL w terminie od 29 czerwca do 16 lipca 2018 roku.

Więcej informacji wraz z załącznikami pod adresem: http://owes-cio.pl/vi-nabor-na-wsparcie-finansowe/

 

Facebook