English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zaproszenie na wybory do komisji konkursowych oraz bezpłatne szkolenie

Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Lębork

na wybory do komisji konkursowych

oraz raz na bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ  pt.:

"Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację"

Spotkanie odbędzie się 19.12.2018r. w godzinach – 15:30 - 19:00

w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Program spotkania obejmuje:

- przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniujących oferty na zadania publiczne miasta Lęborka przewidziane do realizacji w 2019 rok

- szkolenie pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację"

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 18.12.2018r., potwierdzając swoją obecność drogą mailową na adres:  magdalena.pipka@gmail.com  bądź telefonicznie pod numerem: 728 945 959.

Szkolenie poprowadzi:

Marcin Dadel – Prezes zarządu wikac.pl, ekspert organizacji pozarządowych

Szkolenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork.

Facebook