English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

EVS

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to część programu Erasmus+ (Akcja 1, sektor Młodzież), stworzonego i finansowanego przez Komisję Europejską. EVS powstał z myślą o tym, by kształtować w młodych ludziach postawę solidarności, promować ideę tolerancji dla różnorodności kulturowej i umacniać w ten sposób spójność społeczną w Unii Europejskiej.

Osiągniecie tych założeń realizowane jest poprzez umożliwienie młodzieży podjęcia pracy w charakterze wolontariusza poza granicami rodzinnego kraju. Praca ta może dotyczyć wielu różnorodnych dziedzin począwszy od zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, aż po działania na rzecz walki z rasizmem, ochrony dziedzictwa kulturowego czy środowiska naturalnego.

W ramach EVS osoby w wieku od 17. do 30. roku życia mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariusza nie zastępują pracy zarobkowej i nie mogą być traktowane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.
 

Stowarzyszenie EDUQ, jako akredytowana Organizacja Wysyłająca i Goszcząca EVS / nr akredytacji 2012-PL-129/:

- realizuje projekty goszczące wolontariuszy EVS,

- wysyła wolontariuszy na wolontariat europejski,

- prowadzi lekcje na temat  wolontariatu europejskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach Międzynarodowego Klubu Wolontariusza oraz punktu Eurodesku,

- promuje EVS na różnego typu imprezach - targach, konferencjach, seminariach.

Wszystkie projekty i działania, związane z Wolontariatem Europejskim współfinansowane są przez Komisję Europejską, w ramach programu Erasmus+.

Jak zostać organizacją koordynującą/goszczącą/wysyłającą?
Należy:

1. Zarejestrować się w bazie ECAS oraz wygenerować numer PIC.

2. Napisać list intencyjny i zdobyć akredytację organizacji wolontariatu europejskiego.

3. Napisać projekt, zrekrutować wolontariuszy.

Jak zostać wolontariuszem?
Należy:

1. Zastanowić się, gdzie i na ile chciałoby się pojechać oraz co chciałoby się robić.

2. Znaleźć organizację wysyłającą (Stowarzyszenie EDUQ).

3. Napisać CV i list motywacyjny w języku angielskim.

4. Rozesłać dokumenty do potencjalnych organizacji goszczących.

5. Przejść proces rekrutacji.

Jakie koszty pokrywa projekt Wolontariatu Europejskiego?

- kieszonkowe,
- wyżywienie,
- zakwaterowanie,
- podróż do i z goszczonego kraju,
- podróż lokalną,
- ubezpieczenie,
- przygotowanie językowe przed i po przyjeździe na wolontariat,
- dwa szkolenia, organizowane przez Narodową Agencję, zwykle w stolicy lub innym dużym mieście: szkolenie wprowadzające On-Arrival oraz szkolenie ewaluacji pośredniej Mid-Term,
- materiały na warsztaty i inne, związane z pracą wolontariusza.

 

Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/

Facebook