AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020: wyniki konkursu dotacji na pożytek publiczny

Utworzono: 31-07-2020

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2020 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 25 maja – 5 lipca trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2020, w trakcie którego wpłynęły 34 wnioski z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego oraz puckiego

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

Za organizację konkursu na terenie subregionu lęborskiego, czyli powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego odpowiada Stowarzyszenie EDUQ jako lokalny Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 Lokalna komisja konkursowa w składzie:

powiat lęborski: Anna Łukowska (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu –Stowarzyszenie EDUQ ), Ewa Kłosowska (ekspert), Katarzyna Miłosz (przedstawiciel samorządu lokalnego) na posiedzeniu 22 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 14 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

powiat pucki: Bartłomiej Engelbrecht (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Stowarzyszenia EDUQ), Kamila Nowicka (ekspert), Magdalena Misiura – (przedstawiciel organizacji pozarządowych)  na posiedzeniu 24 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

powiat wejherowski: Marta Murawska (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Stowarzyszenia EDUQ), Andrzej Sułkowski (ekspert), Natalia Engelbrecht – ( przedstawiciel organizacji pozarządowych)  na posiedzeniu 27 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Programu FIO oraz Powiatu Lęborskiego i Gminy Miasta Lębork.