Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów

Utworzono: 23-05-2023

Chcąc lepiej poznać polską kulturę i społeczeństwo, wolontariusze Stowarzyszenia EDUQ wzięli udział w jednym z największych wydarzeń w Lęborku zatytułowanym "Noc muzeów". Nasi wolontariusze zostali zapoznani z kilkoma pokazami, takimi jak francuski tradycyjny taniec z epoki renesansu, niektóre przysmaki polskiej tradycyjnej, historycznej i współczesnej zdrowej kuchni. Ponadto doświadczyli średniowiecznych strojów chłopskich i stylu życia. Mogli również poznać budynek lokalnej biblioteki i podziwiać widok z jej małego tarasu. Atmosfera była miła, a nasi wolontariusze świetnie się bawili.

Willing to know better Polish culture and society, the volunteers of EDUQ Association participated in one of the biggest events in Lębork entitled ‘The night of museums’. Our volunteers were introduced to several shows, such as a French traditional dance from the Renaissance age, some treats of Polish traditional, historical and contemporary healthy cuisine. In addition they experienced the medieval peasant outfits and lifestyle. They were also able to get to know the building of the local library and admire the view from its tiny terrace. The atmosphere was nice and our volunteers enjoyed their time a lot.

Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika
Wolontariusze EKS na Nocy Muzeów grafika