WYNIKI! Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022

Utworzono: 24-05-2022

 

 

Znamy nagrodzone inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

w ramach Funduszu Akumulator Społeczny.

 

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 25 wniosków  na łączną kwotę 117 356,52 zł

Dofinansowanie uzyskało 11 projektów na kwotę  27 550 zł.

Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się uwagami z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość dofinansowanych ofert wymaga wprowadzenia zmian!

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie , które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 

GRATULUJEMY !!!

Szczegóły opublikowaliśmy w systemie witkac.pl oraz w poniższych dokumentach. 

 

 

WYNIKI! Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 grafika