Akcja - Edukacja

  • numer projektu: 2019-2-PL01-ESC11-066219   
  • czas trwania projektu: 36 miesięcy
  • początek realizacji: 02.09.2019 planowane zakończenie: 01.09.2022

Działania zaplanowane i realizowane w projekcie:

  • goszczenie przez Stowarzyszenie EDUQ dwóch wolontariuszy długoterminowych oraz dwóch wolontariuszy krótkoterminowych w ramach działania Centrum Aktywności Lokalnej
  • koordynacja przez Stowarzyszenie EDUQ wolontariatu zagranicznego dla 2 wolontariuszy długoterminowych goszczonych przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Lęborskiej
  • wysyłanie czterech wolontariuszy z mniejszymi szansami na wolontariat krótkoterminowy do organizacji we Włoszech - realizacja programu międzykulturowego