Akcja - Integracja

  • numer projektu:2020-2-PL01-ESC11-082447
  • czas trwania projektu: 30 miesiący
  • początek realizacji: 01.10.2020 planowane zakończenie: 31.03.2023

Planowane i realizowanie działania w projekcie:

  • KLUB OSIEDLOWY BAZA - Wolontariat indywidualny - goszczenie przez Stowarzyszenie EDUQ 4 wolontariuszy długoterminowych
  • CENTRUM ANIMACJ SPOŁECZNEJ - Wolontariat indywidualny - goszczenie przez Stowarzyszenie EDUQ 2 wolontariuszy krótkoterminowych
  • Wizyta przygotowawcza do wolontariatu indywidualnego w stowarzyszeniu Love and Care for People w Irlandii
  • Love and Care for People - Wolontariat indywidualny - wysłanie 4 osób na wolontariat indywidualny krótkoterminowe (57 dni)
Akcja - Integracja grafika