Zapraszamy do Klubu Osiedlowego BAZA

GMINA MIASTO LĘBORK

w partnerstwie z:

 

Ø  Stowarzyszeniem EDUQ

Ø  Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych

Ø  Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w  Lęborku – „Otwarte Drzwi”

w terminie od 01.11.2019 roku  do 31.12.2022 roku realizuje projekt pn. „OŻYWIONY LĘBORK
"NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” 
współfinansowany
ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zapraszamy do KLUBU OSIEDLOWEGO "BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5,
w którym można skorzystać z następującego wsparcia:

 

PUNKT WSPARCIA RODZIN, który oferuje: 

ü Bezpłatne konsultacje specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, mediatora rodzinnego, specjalisty ds. przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie oraz prawnika,

ü  Stacjonarne dyżury specjalistów  w KO BAZA od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-22.00,

ü  Telefonicznie konsultacje specjalistów udzielane pod numerem telefonu 530911628

 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ oferujące pomoc rodzinom w organizacji czasu wolnego poprzez działania:

ü  bezpłatne zajęcia językowe (angielski, hiszpański, włoski), plastyczne, taneczne, muzyczne itp. dla dzieci i młodzieży,

ü  jednodniowe warsztaty dla dorosłych połączone z cateringiem np. taniec  towarzyski, zajęcia kulinarne, wytwarzanie biżuterii czy kosmetyków, obróbki zdjęć i wiele innych,

ü  spotkania integracyjne np. bal karnawałowy, Kawiarenka Językowa, wieczory karaoke,

ü  grupy wsparcia np. Klub Mam, Klub Motoryzacyjny,

ü  zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (warsztaty graffiti, szczudlarskie, tańca) prowadzone
w „Zakątku Kultury”.

 

 PUNKT WSPARCIA SENIORÓW, w ramach którego działa:

ü  międzypokoleniowy klub wolontariusza,

ü  biuro usług dla seniora,

ü  drugie śniadanie w Bazie,

ü  wycieczki i zajęcia integracyjne.

 

KLUB OSIEDLOWY BAZA
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru rewitalizacji Lębork-Nowy Świat zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz ze swoimi rodzinami.

Formularze rekrutacyjne można odebrać w KLUBIE OSIEDLOWYM BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.