ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów szczudlarskich dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańcówNowa strona (

Utworzono: 11-05-2022

Informacja o ofercie  

dotyczącej zorganizowania warsztatów szczudlarskich dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108222

Zapraszamy do składania ofert do dnia 25.05.2022 do godziny 15.00