ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów obejmujących zajęcia ruchowe przy muzyce dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”

Utworzono: 25-10-2021

Treść ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75933

Informacja o wyniku postepowania

dotyczącego zorganizowania cyklicznych warsztatów obejmujących zajęcia ruchowe przy muzyce dla grupy seniorów,

realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo. Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Firmy Forfit Akademia Zdrowia Daria Opara i opiewała na kwotę 5400, 00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 23.11.2021 od godz. 8:00 do 12:00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.