ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów związanych ze ZDROWYM STYLEM ŻYCIA ORAZ PROFILAKTYKĄ CHORÓB DIETOZALEŻNYCH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu OL

Utworzono: 25-10-2021

Treść ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75940

Informacja o wyniku postępowania

dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów związanych ze ZDROWYM STYLEM ŻYCIA  ORAZ PROFILAKTYKĄ CHORÓB DIETOZALEŻNYCH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Firmy Forfit Akademia Zdrowia Daria Opara i opiewała na kwotę 4.320, 00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 23.11.2021 od godz. 8:00 do 12:00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy