zapytanie ofertowe

1812, 2020
Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/03/2020

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starczych do ćwiczeń indywidualnych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”.