ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów filcowania na sucho

Utworzono: 17-05-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zorganizowania warsztatów filcowania na sucho dla grupy 8-20 seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, 

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158824

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Pani Justyny Orlikowskiej i opiewała na kwotę 2160,00 zł.