ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów ikonograficznych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”

Utworzono: 28-07-2021

Ogłoszenie :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61496.

Informacja o wyniku postepowania

 dotyczącego zorganizowania warsztatów ikonograficznych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru  rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo. Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Firmy Plichta Design, Małgorzata Pilichta z Redy.