ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów szczudlarskich dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańcówNowa strona (

Utworzono: 11-05-2022

Informacja o ofercie  

dotyczącej zorganizowania warsztatów szczudlarskich dla uczestników PWR , realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108222

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta pana Dariusza Narloch i opiewała na kwotę 4800,00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 23.06.2022 od godz. 8:00 do 15.00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.