ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów wizażu dla grupy 8-20 seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz.

Utworzono: 07-08-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zorganizowania warsztatów wizażu dla grupy 8-20 seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, 

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169306

 

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Pani Moniki Bujak i opiewała na kwotę 1800,00 zł.