ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów wizażu

Utworzono: 17-05-2023

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów wizażu dla 8-20 seniorów, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ w ramach „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158802  

Oferta nierozstrzygnięta z powodu braku ofert.