English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Forum Organizacji Pozarządowych 2017

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zapraszają na

Forum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 16:00 

w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

w Lęborku, ul. Krzywoustego 1

W ramach Forum odbędą się konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok  2018.

Zgłoszenia należy przesłać do 12 września 2017 roku  na adres mailowy: magdalena.pipka@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia EDUQ Lębork, ul. Krzywoustego 1/135. Formularz zgłoszeniowy- w załączeniu.

 

PROGRAM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

14.09.2017r. godz. 16:00 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

 

15:30-16:00 -  Rejestracja uczestników.

16:00-16:10 -  Powitanie i wprowadzenie do Forum.

16:15-17:30- Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - Magdalena Witkowska- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

17:30-17:45-   Przerwa kawowa

17:45-18:05-   Współpraca samorządu Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi-Dorota Kidrowska – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

18:05-18:30-  OWES w subregionie słupskim - skuteczne wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej – Tomasz Keler – animator OWES w subregionie słupskim.

18:30-19:00 - Sprawozdanie z rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu

Lęborskiego- Hanna Janczak-  przewodnicząca ROPPL./ Zmiany w Regulaminie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego/ Głosowanie- Janusz Pomorski- sekretarz ROPPL

19:00–19:10– Podsumowanie Forum.

19:10 – Poczęstunek

Facebook