Wolontariat w Stowarzyszeniu EDUQ: Siła Lokalnych i Europejskich Wolontariuszy

Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka stanowi nie tylko miejsce spotkań i działalności społecznej, ale także ośrodek pozytywnych zmian, dzięki zaangażowaniu zarówno lokalnych, jak i zagranicznych wolontariuszy.

Lokalni wolontariusze, spotykając się regularnie, minimum dwa razy w tygodniu, podejmują różnorodne inicjatywy, od akcji charytatywnych po organizację wydarzeń społecznych. Ich zaangażowanie w działania na rzecz społeczności, w tym wsparcie seniorów, młodszych , inicjatywy ekologiczne ; integracyjne dla mieszkańców, celebracja ważnych dni kalendarzowych dla naszej społeczności i ruchów dobroczynności gdy nikt się nie spodziewa  stanowi istotny element budowania więzi lokalnej

Z kolei Wolontariusze Europejskiej Służby (ESC), przybywając do Stowarzyszenia EDUQ, przynoszą ze sobą nowe spojrzenie na działania społeczne.Organizują zajęcia medytacyjne, kulinarne, edukacyjne, dają możliwość podróżowania pozostając w swoim rodzinnym miejscu !  Poprzez swoje doświadczenia z różnych krajów oraz nowe pomysły, angażują się w projekty edukacyjne, integracyjne i kulturowe. Wspólnie organizują zajęcia dla dzieci, seniorów i dorosłych, wspierając rozwój lokalnej społeczności.

Codzienne życie wolontariuszy ESC w Stowarzyszeniu EDUQ to nie tylko codzienna mobilność wolontariacka i nauka, ale także możliwość poznawania nowych kultur i tradycji, podróżowania, studiowania, rozwijania pasji i zdobywania przyjaciół na całe życie. Włączając się w projekty lokalne oraz organizując spotkania integracyjne, tworzą społeczność opartą na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu w niesamowitej demokratycznej atmosferze !

Stowarzyszenie EDUQ serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do dołączenia do naszej społeczności wolontariuszy. Bez względu na pochodzenie czy doświadczenie, każdy może znaleźć tu swoje miejsce i możliwości rozwoju osobistego oraz społecznego. Dołącz do nas i doświadcz siły wolontariatu w Stowarzyszeniu EDUQ!