Punkt Wsparcia Rodzin jest miejscem, które odgrywa kluczową rolę w wspieraniu rodzin stojących przed różnorodnymi wyzwaniami życiowymi.

Jego głównym celem jest nie tylko udzielanie bezpośredniego wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach, ale także inspirowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Aby osiągnąć te cele, centrum oferuje szeroki zakres usług społecznych, które są realizowane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. Każdy z nich wnosi niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie wspierać rodziny w rozwiązywaniu ich problemów oraz promować zdrowe relacje rodzinne i społeczne.

Skład zespołu i zakres usług:

  • Psycholog (4 godziny tygodniowo) – psycholog jest dostępny dla rodzin, oferując wsparcie w radzeniu sobie z emocjonalnymi i psychicznymi trudnościami. Sesje mogą obejmować terapię indywidualną, rodzinną lub doradztwo.
  • Terapeuta uzależnień (3 godziny tygodniowo) – specjalista dostarcza profesjonalne poradnictwo i wsparcie osobom borykającym się z uzależnieniami, pomagając im w procesie leczenia i powrotu do zdrowia.
  • Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2 godziny tygodniowo) – ten ekspert zapewnia wsparcie i zasoby dla osób doświadczających przemocy domowej, pracując na rzecz ich bezpieczeństwa i dobrostanu.
  • Pedagog (4 godziny tygodniowo) – oferuje wsparcie edukacyjne i wychowawcze, w tym 2 godziny konsultacji indywidualnych oraz 2 godziny zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.
  • Prawnik (4 godziny tygodniowo) – udziela porad prawnych, pomagając rodzinom w zrozumieniu i nawigacji po złożonych kwestiach prawnych, które mogą wpływać na ich życie.
  • Mediator (2 godziny tygodniowo) – pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny, pracując na rzecz osiągnięcia porozumienia między stronami w sprawach rodzinnych.
  • Specjalista pracy socjalnej (2 godziny tygodniowo) – skupia się na wspieraniu rodzin w dostępie do zasobów społecznych, pomocy materialnej i innych form wsparcia, aby poprawić ich sytuację życiową.
Punkt Wsparcia Rodzin pełni funkcję wszechstronnego centrum, które nie tylko pomaga rodzinom w przezwyciężaniu trudności, ale również zachęca je do aktywizacji i zaangażowania w społeczność. Dzięki zespołowi specjalistów oferujących swoje usługi, rodziny mają dostęp do kompleksowej pomocy dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Ten model wsparcia podkreśla znaczenie zintegrowanego podejścia do dobrostanu rodzin i budowania silniejszych, zdrowszych społeczności.