Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Edukujemy, pomagamy innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizujemy zawodowo, współpracujemy z innymi krajami, realizujemy i upowszechniamy ideę wolontariatu.

W sposób szczególny wspieramy podmioty sektora pozarządowego i młodzież. Swoje działania realizujemy poprzez szkolenia, kursy, poradnictwo, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny i informacje. Zadania realizujemy efektywnie łącząc w nich kreatywność, elastyczność i jakość . 

Aktualne projekty, które realizujemy : 

  • Nowy Akumulator Społeczny
  • Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku
  • Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim
  • Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności
  • Erasmus + Młodzież
  • Centrum Integracji Społecznej

Największy nacisk kładziemy na wolontariat dla dzieci , młodzieży , a nawet dla dorosłych czy seniorów.  Seniorzy mobilni potrzebują pomocy przy codziennych czynnościach , czy po prostu towarzystwa. Dlatego każdy grosz przyda się , aby wspierać naszych wolontariuszy , którzy pomagają , wspierają tym , którzy tego potrzebujemy. Organizujemy dla nich szkolenia , kursy, spotkania by być lepszym wolontariuszem. Za każda pomoć w naszym kierunku dziękujęmy ! 

Czytaj o szczególy tutaj: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000300115/