Stowarzyszenie EDUQ jest Lokalnym Punktem Informacji Młodzieżowej EURODESK Polska.

Eurodesk to międzynarodowa sieć i program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.

W ramach działań Eurodesku odpowiadamy na pytania, prowadzimy eurolekcje, Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to ogromne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji - dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą i lokalnie.

Pomagamy w zgłębianiu wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej możliwości, pomagamy znaleźć partnerów do projektów, pokazujemy jak znaleźć staż, wolontariat, czy otrzymać stypendium.

Jako organizacja posiadająca Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, gościmy i wysyłamy za granicę wolontariuszy, koordynujemy pracę wolontariuszy w organizacjach i instytucjach subregionu lęborskiego. Aktualne oferty wyjazdu na wolontariat zagraniczny na stronie Projekty EKS.

Dzięki szerokiej współpracy z organizacjami z całej Europy jesteśmy liderami i partnerami w wielu projektach mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. - projekty Erasmus+ Młodzież.

Na tej stronie znajdziecie aktualne informacje na temat możliwości uczestnictwa w mobilnościach międzynarodowych oferowanych przez Stowarzyszenie EDUQ. Więcej ofert na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego