Centrum Animacji Społecznej w Lęborku, to przestrzeń dla działań społecznych.

Jest to przestrzeń do edukacji, wymiany doświadczeń, ciekawych warsztatów i inspirujących spotkań, przestrzeń żywa, tworzona przez ludzi i dla ludzi.

Miejsce, do którego każdy chętnie wraca  i w którym czuje się bezpiecznie i swobodnie.

Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku kieruje ofertę do różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób borykających się z problemami społecznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dedykujemy szczególnie grupom sąsiedzkim, chcącym pracować nad poprawą relacji i komunikacji społecznych w środowiskach zamieszkania poprzez możliwość udziału w projekcie Ożywiony Lębork.

Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego Lębork Nowy świat mogą poprawić m.in. estetykę przestrzeni, w której mieszkają poprzez udział w działaniu pn.: „ Bon na aktywność”.  Regulamin w załączniku.

Wszelkie informacje dostępne są w Klubie Osiedlowym Baza przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.