English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

III Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku - zaproszenie

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation i Stowarzyszenia EDUQ serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w LOKALNYM FORUM MIĘDZYSEKTOROWYM.

Forum odbędzie się 18 października 2018 roku w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 sala 125 w godzinach od 16:00 do 20.00 pod  hasłem:  ETYCZNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONE RELACJE W CODZIENNYM DZIAŁANIU !


Forum jest przestrzenią do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek  samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozmów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania relacji, wymiany dobrych praktyk i inspiracji. 

Zostanie również przedstawione sprawozdanie z rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Jest to już nasze kolejne Forum w Lęborku, w ramach którego wspólnie budujemy sieć współpracy międzysektorowej naszego Województwa.
 

Szczegóły spotkania, w tym program i opis przesyłamy poniżej.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: 
koordynator@upfoundation.pl lub telefonicznie: 664 899 125 do dnia 17 października.

Liczba miejsc ograniczona!


Wszelkie pytania, prosimy kierować  również na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku,

w imieniu Organizatorów i Partnerów wydarzenia

Monika Hinc
Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju
UP FOUNDATION

 

Magdalena Pipka - Urbańska

Skarbnik Stowarzyszenia EDUQ

 

Hanna Janczak

Przewodnicząca ROPPL

 

Facebook