English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Prezes Stowarzyszenia EDUQ nominowana do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2016

Mamy zaszczyt poinformować, że prezes Stowarzyszenia EDUQ – p. ALINA FEGLER-KOTKIEWICZ, została nominowana  przez Kapitułę Redakcyjną „Dziennika Bałtyckiego” do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA za całokształt działalności Stowarzyszenia EDUQ.

Gratulujemy i jednocześnie zachęcamy Państwo do głosowania. Wystarczy wysłać SMS pod nr 72355 o treści SG.47 (koszt: 2,46 zł z VAT), by oddać głos na p. Alinę Fegler-Kotkiewicz.

Głosowanie będzie trwać do 30 stycznia 2017 r. do godz. 21.

Szczegóły głosowania znajdą Państwo na stronie Dziennika Bałtyckiego >>

Liczymy na Państwa wsparcie! - Zarząd Stowarzyszenia EDUQ

_______________________________

O  Stowarzyszeniu EDUQ….

Stowarzyszenie EDUQ, którego inicjatorką i prezesem od samego początku istnienia jest p. Alina Fegler-Kotkiewicz, działa od 2008 roku. W czasie krótkiej historii rozwinęło się z małej organizacji prowadzącej szkolny klub wolontariusza do dużej organizacji subregionalnej zajmującej się wspieraniem poprzez różne formy społeczności lokalnej, co sprzyja rozwojowi naszego regionu.

W celu realizacji celów statutowych  Stowarzyszenie  EDUQ powołało i prowadzi w sposób ciągły i usystematyzowany różne jednostki organizacyjne i realizuje programy takie, jak m.in.: wolontariat europejski, staże zagraniczne, wymiany międzynarodowe, kursy treningowe, seminaria- organizacja oraz partnerstwo w projektach zagranicznych, szkoła językowa,  Centrum Organizacji Pozarządowych, Biuro Mentoringu, Młodzieżowy Klub Wolontariusza, Subregionalny Punkt Informacji Europejskiej dla młodzieży EURODESK , Centrum Integracji Społecznej. Współpracujemy z różnymi organizacjami w kraju i za granicą, samorządami, biznesem. Zdobywamy fundusze, dzięki którym nasza społeczność może realizować różne inicjatywy i przedsięwzięcia (m.in. fundusze grantowe „Aktywni-Pozytywni”, „Pomorski Fundusz Młodzieżowy”, „Akumulator Społeczny”). Nawiązaliśmy również Partnerstwa Strategiczne z  organizacjami i instytucjami z 6 krajów UE w ramach programu Erasmus Plus.

W 2015 r. stowarzyszenie za całokształt działalności zostało laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka (nagroda specjalna Stowarzyszenia Pomorskie w Unii).

Na swoim koncie EDUQ ma wiele inicjatyw i aktywności. Szczegóły naszej działalności znajdziecie Państwo na stronie organizacji: www.eduq.pl

Facebook