Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przedłuża nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne do dnia 10 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie: http://owes-cio.pl/iii-nabor-na-dotacje/