English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Narodowy Instytut Wolności w lutym i marcu br. ogłosi nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w ramach następujących priorytetów Programu:

-        Priorytet 1a.      Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

-        Priorytet 3.         Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

-        Priorytet 4.         Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;

-        Priorytet 5.         Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego bardzo ważne jest możliwie szerokie informowanie uprawnionych podmiotów nt. działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

W dniach od 14 do 28 lutego br. przedstawiciele NIW przeprowadzą spotkania informacyjne dotyczące PROO. Podczas spotkania przedstawione zostaną:

-        założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,

-        zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,

-        praktyczne wskazówki, jak wypełnić wnioski o dotacje.

 Informuję, że spotkanie dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 10.00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Kaczyńskiego (156).

Ponadto informuję, że w dniu 11.02.2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Priorytetu 1a, który potrwa do 12 marca 2019 r.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

Magdalena Misiura

Informatorka OWES w subregionie słupskim

Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

 

Facebook