Bezpłatne szkolenie pt.: " Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych "

Utworzono: 25-09-2020

Bezpłatne szkolenie pt.: " Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych "

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego

na bezpłatne szkolenie pt.:

" Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych”

Szkolenie odbędzie się 06.10.2020 r. w godzinach  11:00 -17:30

w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.

Szkolenie pt.: " Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych” poprowadzi Tomasz Keler - animator OWES, ekspert w dziedzinie mediów społecznościowych.

 Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. 

Program szkolenia

11.00-14.00 - Blok podstawowy

14.00-14.30 Lunch

14.30 – 17.30 – Blok średniozaawansowany 

Każdy uczestnik może uczestniczyć w całym szkoleniu lub wybrać jeden z bloków.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie  uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres: biuro@eduqlebork.plbądź telefonicznie pod numerem: 603 424 157 do dnia 02.10.2020 r.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork oraz Powiatu Lęborskiego.