Nasza misja

Jesteśmy stowarzyszeniem - grupą osób, które razem działa, ma wspólne cele i wartości, wrażliwą na problemy innych, otwartą na ludzi w różnym wieku i o różnych poglądach, w swoich działaniach - ukierunkowaną na zmiany społeczne.

Poprzez działalność w stowarzyszeniu ujawniamy i rozwijamy swój potencjał, uwrażliwiamy się na problemy, stale podnosimy swoje kompetencje w celu efektywnego działania.
 
Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Edukujemy, pomagamy innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizujemy zawodowo, współpracujemy z innymi krajami, realizujemy i upowszechniamy ideę wolontariatu.
 
W sposób szczególny wspieramy podmioty sektora pozarządowego i młodzież. Swoje działania realizujemy poprzez szkolenia, kursy, poradnictwo, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny i informacje. Zadania realizujemy efektywnie łącząc w nich kreatywność, elastyczność i jakość.
Nasza misja grafika