partners in ISO 26000

 

Uznaje ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne dotyczące postępowania społecznie odpowiedzialnego w swojej organizacji i będzie je wdrażało w latach 2024-2025.