ORGANIZACJE SPOŁECZNE I GRUPY NIEFORMALNE

Wszystkich aktywnych mieszkańców powiatu lęborskiego zapraszamy do kontaktu z nami.

Pomagamy w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, szkolimy, udzielamy informacji, organizujemy konkursy na granty wspierające inicjatywy mieszkańców.

Więcej informacji na stronach z ofertą Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku oraz stronie projektu: NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY