Historia

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000300115. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku.