Dane osobowe

obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku  84-300 Lębork ul. Krzywoustego 1. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eduqlebork.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia i związanych ze wsparciem organizacji pozarządowych oraz projektów realizowanych przez administratora w tym celu, w tym również przetwarzania wizerunku na cele promocyjne prowadzonych działań oraz bieżącego kontaktu. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane kontaktowe oraz wizerunek. Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres e-mail: eduq.biuro@gmail.com  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.