Biuletyn Informacyjny OWES - lipiec 2018

Utworzono: 19-07-2018

 Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, publikuje biuletyn informacyjny OWES.
Serdecznie zapraszamy do lektury!