Biuletyn Informacyjny OWES - październik 2017

Utworzono: 27-10-2017

 Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, publikuje biuletyn informacyjny OWES.

Serdecznie zapraszamy do lektury!!