Doradztwo prawne w OWES

Utworzono: 30-04-2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy doradztwo prawne dla:

– Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych, dalej zwanych PES) nieprowadzących działalności gospodarczej, planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne (co wiąże się ze stworzeniem miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym),

– Grup Inicjatywnych (osoby fizyczne i osoby prawne) zainteresowanych stworzeniem miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamierzających utworzyć podmiot ekonomii w formie Przedsiębiorstwa Społecznego (PS).

Zakres doradztwa dotyczy m.in.: rejestracji, w tym przygotowania aktów założycielskich i zmian; wydawania opinii i udzielania porad prawnych oraz interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa odnoszących się do PS i PES, podatków bezpośrednich i pośrednich w działaniach PES; obowiązków pracodawcy względem pracowników.

Z doradztwa można skorzystać kontaktując się z kierownikiem OWES Sonią Hilarecką:

telefonicznie: numer telefonu 606 626 634 lub mailowo: s.hilarecka@cio.slupsk.pl w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.