Forum Subregionalne 2 września 2021 r. w Klubie Osiedlowym BAZA

Utworzono: 17-08-2021

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku zaprasza na 

  Forum Subregionalne

Spotkanie odbędzie się 2 września 2021 r. o godzinie 16:00 

w Klubie Osiedlowym BAZA,

Lębork, ul. Łokietka 5

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe,podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, a także chętne osoby zainteresowane współpracą międzysektorową. 

W programie Forum przewidziano także krótkie prelekcje na temat wolontariatu, zatrudnienia socjalnego oraz wyzwań i wymogów związanych z wdrożeniem Ustawy o dostępności.

Program FORUM

16.00 Rozpoczęcie FORUM

Część plenarna:

16.15 - Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem Ustawy o dostępności - Bartłomiej Engelbrecht, prezes Fundacji dla Was, mobilny doradca sektora 3.0 w zakresie wspierania rozwoju nowych technologii w organizacjach pozarządowych, specjalista ds rozwoju przedsiębiorczości społecznej, doradca kluczowy oraz biznesowy OWES 

16.45 - Zatrudnienie socjalne i wspierane alternatywne formy zatrudnienia i aktywizacji zawodowej - Justyna Rozbicka-Stanisławska członkini Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej I i II kadencji, wiceprzewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS KIS, członkini Rady Programowej Ogólnopolskiego Konwentu CIS KIS              

17.15 - Wolontariat jako forma rozwoju społeczności lokalnej - Natalia Meszko, Koordynator wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, specjalności:  Wolontariat seniorów, Gdański Fundusz Senioralny, Korpus Solidarności, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami

 17.45  Część panelowa:

*Spotkanie lokalnej koalicji wolontariatu

*Spotkanie lokalnej koalicji na rzecz rozwoju zatrudnienia socjalnego

18.30 Catering

Zgłoszenia należy przesłać do 26 sierpnia 2021 roku. Link do Formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/Ae7u222KNEFx4jSy6